Foresight: Herdefinieer je marktdefinitie

 

De marktdefinitie is zo oud als de weg naar Rome, en daar wringt het. Waar marktgrenzen vervagen, markten veranderen, of soms zelfs verdampen blijven veel organisaties vaak vasthouden aan de klassieke benaming. En dat heeft consequenties. Want marktdefinities geven focus, maar bakenen uw blik op de context ook af.


Het oprekken van de marktdefinities is vaak een enorme eye-opener.
Het gaat daarbij niet alleen om het oprekken van de marktgrenzen. Ook de markt herdefiniëren vanuit hele andere invalshoeken kan bijdragen aan een bredere, meer relevante toekomstverkenning als basis voor strategische oriëntatie.  


Een illustratie hiervan is de marktdefinitie van een uitzendbureau.
Uitzendbureaus maken deel uit van de ‘uitzendsector’. Door deze afbakening beperkt bijvoorbeeld een concurrentieanalyse zich tot de klassieke uitzendbureaus. Echter, als de definitie ‘uitzendsector’ wordt opgerekt naar ‘de flexmarkt’ blijkt de markt een stuk groter. Dat biedt meer kansen, maar schijnt ook licht op nieuwe concurrenten.

 


Een marktdefinitie vanuit een andere invalshoek is ‘de markt voor sourcing’.
Nu kijk je niet alleen naar uitzendkrachten of flexibel inzetbaar personeel. Maar ook een andersoortige invulling van inzet doet zijn intrede. Een voorbeeld hiervan is de positionering van het bedrijf Smart Robotics. Met de slogan “uitzendbureau voor robots” spelen zij in op de inzet van tijdelijke robot voor het verrichten van werkzaamheden. De bredere kijk doet meer recht aan het perspectief van werkgevers: het maakt niet uit wie of wat mijn productie kan realiseren, zolang het maar zo efficiënt mogelijk gaat.


Waar liggen de kansen van morgen? Waar manifesteren zich de bedreigingen in de markt?
Heroriëntatie van uw marktdefinitie is vaak de eerste stap in strategic foresight. Het zijn ontwikkelingen aan de flanken die vragen om strategische alertheid. Heroriëntatie op uw marktdefinitie schijnt het licht op de blinde vlek. Het maakt alert op wat komen gaat. En deze vooruitziende blik kan worden omgezet in anticipatiekracht. En dat is precies waar foresight & strategy om draait.

Written by

Bart Götte

Bart Götte

Business futurist, psychologist & keynote speaker

E: bart.gotte@futureflock.nl

M: +31 (0)6 486 115 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *