De Toekomst van Strategie

Strategisch koers zetten in tijden van V.U.C.A. Steeds meer sectoren en organisaties ervaren een toename in de dynamiek en onzekerheid van hun omgeving. De volatiele, onzekere, complexe en ambigue (V.U.C.A) context heeft implicaties op de bedrijfsvoering.  Wendbaarheid en weerbaarheid kenmerken lenige organisaties die in staat zijn de turbulentie in de context op te vangen. Maar strategie impliceert ook richting. Waar koersen we op? En hoe bepaal je die koers in V.U.C.A-tijden?

Foresight: Voorspellen, Voorzien & Verzinnen. Strategievorming vraagt om een toekomstgerichte oriëntatie. Hoewel de dynamiek in veel sectoren groot is, is een deel van de toekomst wel degelijk te voorspellen met prognoses, forecasts, trendwatching, etc. Goede voorspellingen vormen het fundament voor strategievorming. Voorspellen betekent echter ook verifiëren. In een context waar aan de lopende band data en informatie wordt gegenereerd, zien we dat voorspellingen preciezer en accurater worden. Echter, door de V.U.C.A.-context wordt de houdbaarheid van voorspellingen juist korter. Voorspellen we te ver door in de tijd, dan zijn voorspellingen eerder misleidend dan gidsend.

Waar Voorspellen ophoudt, start Voorzien. Voorzien verruimt onze blik op de toekomst. We doen geen uitspraak over de toekomst, maar gaan uit van toekomsten. In het Voorzien onderkenen we dat er fundamentele onzekerheden zijn waar we rekening mee moeten houden. Het is een effectieve manier om voorbij het wensdenken of de kokervisie te komen. Het maakt ons alerter en wendbaarder als de omstandigheden dat vragen. En het verruimt onze strategische opties door kansen en mogelijkheden te zien die eerder buiten onze scope vielen.

Realistischer Voorzien? Meer Verzinnen! We zijn het niet zo gewend, maar verzinnen wint terrein als onderdel van strategievorming. Wat als we nu eens echt out-of-the box ons verplaatsen in toekomstige ontwikkelingen die we als niet plausibel ervaren? Welke implicaties zou dat hebben? En wat zouden we doen in een totaal andere context waar we nog nooit eerder mee te maken hebben gehad? De verbeelding van het verzinnen verrijkt de fase van voorzien. Voor strategievorming betekent dit zuurstof voor een frisse andere kijk die voorbij de onmogelijkheden gaat.

Want to know more?

Get in touch with Bart Götte

Business futurist, psychologist & keynote speaker

E: bart.gotte@futureflock.nl

M: +31 (0)6 486 115 16