De Toekomst van Transities

Transities; op weg naar een nieuw perspectief.

Transities zijn structurele veranderingen in de samenleving. Transities zijn veelomvattend. Ze kenmerken zich door een enorme complexiteit. Het verloop is aanvankelijk nauwelijks waarneembaar en traag. Maar op het moment dat we denken dat het zo’n vaart niet zal lopen, komt de versnelling. De fundamenten waarop we jaren hebben kunnen vertrouwen en bouwen, brokkelen af. Het oude systeem wordt aantoonbaar onhoudbaar. We verlaten een relatief stabiele fase. We kantelen in de dynamiek van de transformatie. Op expeditie naar een nieuwe fase die nog vorm moet krijgen maar op een andere leest gestoeld is.

Het verlangen naar een lonkend nieuw perspectief groeit.  Op steeds meer thema’s ontstaat momentum voor fundamentele vernieuwing: de klimaattransitie, de grondstoffentransitie, de energietransitie, de landbouwtransitie, de arbeidsmarkttransitie, de gezondheidstransitie.

We zijn steeds meer bereid om afscheid te nemen van onze overtuigingen, huidige systemen, gestolde normen en waarden. Een tijdperk is ten einde. We krijgen zin in explo-leren: ‘To boldy go, where no one has ever gone before’.

 

 

 

 

Want to know more?

Get in touch with Bart Götte

Business futurist, psychologist & keynote speaker

E: bart.gotte@futureflock.nl

M: +31 (0)6 486 115 16