The Future of Organizing & Organizations

Op 18 april start de nieuwe masterclass-reeks die FutureFlock samen met Nyenrode Business University heeft ontwikkeld:

De Toekomst van Organiseren en Organisaties;

strategievorming en anders organiseren in veranderende markten

Een foresight & strategy programma  waarin de toekomst van organiseren en organisaties centraal staat. Voorzien wat er komen gaat. Nieuwe uitdagingen identificeren. En toekomstvalide strategieën, vormen de leidraad voor deze masterclass reeks.

We nemen huidige praktijken, aannames en bestaande overtuigingen rondom organiseren onder de loep. Uiteraard doen we dat met het perspectief van een frisse blik vooruit. In een programma met veel ruimte voor interactie. Want in onze overtuiging moet je om grip te krijgen op de toekomst, daar vooral samen de dialoog over voeren.

Met aansprekende cases en sprekers rondom nieuw organiseren zoals IBM retail, ING, PGGM en eelloo. Zij vertellen over hun huidige kijk en praktijk rondom strategievorming en de implicaties voor organiseren. Maar ze kijken ook vooruit. Wat voorzien zij als de volgende stap die ze in gaan slaan?

We spitten een aantal onderwerpen dieper uit. Onderwerpen die aan de vooravond staan van grote transformaties, nieuwe kansen bieden en uitdagingen geven.

• De transitie van leiderschap in een VUCA-context

• Hoe grip te krijgen op de “Big Picture” en je anticipatiekracht vergroten

• Nieuwe vormen van organiseren; hoe ontsnap je aan “ja, maar het systeem”, borg je de strategische koers en en blijf wendbaar?

• Implicaties voor organisaties: van verticaal naar ecosysteem.

• Data driven business model innovatie en de kansen die nieuwe technologieën bieden.

Een prikkelend programma met sprekers en cases van o.a. IBM, ING, Philips, die je uitdagen om vooruit te denken. Je gaat anders denken, ontdekt nieuwe business perspectieven, en krijgt een boost aan actuele kennis en inspiratie om toekomst te maken.

De zeven masterclasses, de sprekers, en cases zijn terug te vinden in de brochure. Maar ik vertel je er graag meer over, dus bel gerust als je meer wilt weten.

Written by

Bart Götte

Bart Götte

Business futurist, psychologist & keynote speaker

E: bart.gotte@futureflock.nl

M: +31 (0)6 486 115 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *